Contra expertise

 

Wanneer u te maken krijgt met schade aan uw (on)roerend goed dan bent u daar waarschijnlijk voor verzekerd. Een expert zal namens de verzekeraar de schade bij u vast komen stellen.  De verzekeraar zal dan bepalen of de schade is gedekt conform de polisvoorwaarden. Wanneer er discussie ontstaat over de oorzaak en/of de hoogte van de schadevaststelling is het verstandig om een eigen (contra) expert in te schakelen zodat de schade op een onafhankelijke manier vastgesteld kan worden.  

 

Ook wanneer u zelf geen tijd of zin heeft om de schaderegeling op zich te nemen kunt u daarvoor een eigen expert inschakelen; wij nemen dan het gehele schaderegelingstraject voor u over zodat wij uw belangen kunnen behartigen. 

 

Vaak heeft u volgens uw eigen polis recht op een eigen expert. Deze kosten worden dan door uw eigen verzekeraar vergoed.  In de meeste gevallen is de inzet van een contra expert dan ook kosteloos voor u!